(...który publikujemy tylko po to, żeby serwisu nie zniszczyli złośliwi ludzie. Jeśli nie jesteś trollem ani złym człowiekiem, nie musisz się obawiać.)

 1. Zobowiązujesz się do korzystania z serwisu umowy.info w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Nie wolno Ci umieszczanić/prezentować treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
 3. Publikujesz na własną odpowiedzialność
 4. Możemy usuwać i blokować użytkowników i treści psujące rzetelność serwisu
 5. Zostawiamy cookies w Twojej przeglądarce. Bez nich nie moglibyśmy Cię zalogować. Więcej informacji o cookies tutaj.

Formalizmy....

 1. W publikacjach w serwisie umowy.info zobowiązujesz się przestrzegać przepisów ustawy z 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jej art. 29. ust. 1. mówi, że "Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.", więc wolno publikować fragmenty umów, licencji i regulaminów jeśli chcesz je skrytykować.
 2. W razie skie­ro­wania prze­ciwko ad­mi­ni­stra­to­rowi ser­wisu rosz­czeń przez osobę trzecią z ty­tułu na­ru­szenia przy­słu­gu­ją­cych jej praw au­tor­skich, zo­bo­wią­zujesz się za­spo­koić te rosz­czenia w ca­łości, a w razie sporu są­do­wego — po­kryć rów­nież koszty postępowania.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym i zarejestrowanie się w portalu umowy.info oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie obejmującym imię, nazwisko, lub nick, adres e-mail, adres IP, zdjęcie przez PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B, do celów umożliwienia dostępu i korzystania z portalu umowy.info, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.).
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B, zwana dalej Spółką,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dostępu i korzystania z portalu umowy.info,
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Używamy ciasteczek. Pozostając w serwisie, akceptujesz je.